Korištenje Internet stranice “Pop Fajzen” koje se nalaze na domeni https://popfajzen.rs/ možete koristiti  za vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korišćenje, a prema Uslovima kupovine koji su niže  navedeni. 

Molimo vas da Uslove kupovine koji slede obavezno pažljivo pročitate pre početka korišcenja https://popfajzen.rs/u svrhu ostvarivanja kupovine proizvoda na web shopu ili dobijanja informacija o  pojedinom proizvodu. 

Kada pristupate kupovini naših proizvoda putem online kupovine ili posećujete ove internet stranice radi  dobijanja informacija o pojedinom proizvodu, smatra se da ste upoznati i da ste saglasni s ovim Uslovima  kupovine, u suprotnom firma Pop Fajzen se oslobađa svake odgovornosti. 

Ako niste saglasni s ovim Uslovima kupovine tada nemojte koristiti ovu web stranicu u svrhu kupovine  proizvoda ili pribavljanja informacija o istim. 

Pojmovi 

Trgovac/Prodavac kompanija Popfajzen (Kralja Urosa , 11 273 Batajnica) mat.broj. 20884886, pib broj:  107860231, e-mail: prodaja@popfajzen.rs 

Online kupovina je ostvarivanje kupovine proizvoda putem “Pop Fajzen Web Shopa”. 

Proizvodi su svi proizvodi koji su istaknuti na “Pop Fajzen Web Shopu”, a koje je moguće kupiti putem  online kupovine. 

Korišćenje “Pop Fajzen Web Shopa” je pristup stranici www.popfajzen.rs radi dobijanja informacija o  sadržaju iste i/ili ostvarivanja online kupovine. 

Korisnik “Pop Fajzen Web Shopa” je svaka osoba koja web stranicu www.popfajzen.rs koristi u svrhu  ostvarivanja kupovine proizvoda prezentiranih na istoj ili dobijanja informacija o pojedinom proizvodu. 

Kupac je svaka osoba koja elektronski naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i pošalje  narudžbinu. 

Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka

Obavezujemo se pružati zaštitu ličnih podataka kupaca, na način da prikupljamo samo nužne, osnovne  podatke o kupcima / korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informišemo kupce o načinu  korišćenja prikupljenih podataka, redovno dajemo kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih  podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za  marketinške kampanje. 

Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo osobama kojima su ti podaci nužni za  obavljanje posla. Svi naši zaposleni odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. 

. Kupac je sam odgovoran za proces pristupanja sistemu i sam će se pobrinuti za sigurnost korisničkih  podataka i lozinki. Kupac odgovara za tačnost i istinitost svih posredovanih podataka i odgovara za štetu  nastalu zbog netačnih, odnosno neistinitih podataka. 

Cene 

Cene svih proizvoda izražene su u dinarskoj nacionalnoj valuti .Sve cene su izražene s uračunatim PDV om. 

Prodavač je ovlašćen menjati cene bez prethodne najave. Takođe, Prodavac je ovlašćen bez prethodne  najave u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili nedeljne akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu  proizvoda i/ili za sve proizvode. 

Neovisno od prethodne tačke ovih Uslova kupovine, sva naručena roba biće isporučena po cenama na  prihvaćenoj ponudi, odnosno po cenama koje su važile u trenutku kada je Kupac izvršio kupovinu ili  naručivanje. 

Naručivanje 

Kupac naručuje proizvod ili proizvode putem elektronskog obrasca narudžbe. Kupcem se smatra svaka  osoba koja elektronski naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i pošalje narudžbu. Sve  cene izražene su u dinarskoj valuti, s PDV-om. Roba se naručuje elektronskim oblikom, pritiskom na  određeni proizvod te spremanjem istog u korpu. Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac  odabere te potvrdi način plaćanja. 

Plaćanje 

Naručeni proizvodi ili usluge plaćaju se online pouzeću kurirskom službom ili pak uplatom na Račun firme  Pop Fajzen doo

Plaćanje pouzećem – prilikom preuzimanja narudžbe 

Dostava 

Naručeni proizvodi pakuju se na način da tokom uobičajene manipulacije ne budu oštećeni. Prilikom  preuzimanja kupac je dužan proveriti stanje pošiljke te u slučaju oštećenja odmah reklamirati proizvod  dostavljaču (zaposlenom kompanije koja vrši dostavu). Prodavac se odriče svake 

odgovornosti u vezi oštećenja koja mogu nastati prilikom dostave. 

Ako kupac ne primi robu, ili obavesti o isporuci, nakon što je poslata, u očekivanom vremenu, kupac ima  pravo o tome obavestiti prodavca kako bi se poduzele radnje pronalaska pošiljke ili kako bi se poslala  zamenska pošiljka. 

Ako kupac odbije primiti robu koju je naručio, prodavac ima pravo tražiti od kupca nadoknadu svih  troškova koji su vezani za isporuku. 

Prodavac se obvezuje poslati pošiljku kupcu onoga trenutka kada primi potvrdu kojom se odobrava  online transakcija. Nakon primanja te potvrde trgovac se obvezuje poslati pošiljku u roku do 7 (sedam)  radnih dana. 

Nakon što dostavljač (kompanija koja vrši dostavu) primi pošiljku od strane prodavača, prodavač više nije  odgovoran za daljnji tok isporuke i eventualna kašnjenja te probleme koji mogu nastati u vezi daljnje  manipulacije i isporuke robe. 

Ako kupac umesto dostave izabere opciju lokalnog preuzimanja proizvoda, prodavac se obvezuje poslati  obavesti isključivo u obliku elektronske pošte kupcu u kojoj će se nalaziti upute za preuzimanje  preozivoda. 

Reklamacije 

Trgovac se obvezuje isporučiti proizvod koji je tehnički ispravan te odgovara opisu proizvoda navedenom  na “Popfajzen Web Shopu”. Slika koja ilustrira proizvod na Internet stranici ne mora odgovarati stvarnom  izgledu proizvoda te kupac ne može reklamirati ovaj segment. 

U slučaju tehničke neispravnosti trgovac preuzima potpunu odgovornost. U slučaju tehničke  neispravnosti, kupac je dužan reklamirati proizvod u roku od 4 (četiri) radna dana od dana preuzimanja 

proizvoda. Nakon što reklamira tehničku neispravnost kupac je dužan poštom, uz dostavnicu, vratiti  tehnički neispravan proizvod nakon čega će trgovac u roku od 3 (tri) radna dana poslati kupcu zamenski  proizvod, bez ikakve naknade. 

U slučaju gore navedenog kupac nema pravo tražiti povrat novca, već isključivo zamenski proizvod. 

Prodavac nije odgovoran za eventualna oštećenja i ostale obveze koje se nalaze u domeni dostavljača (servisa koja obavlja poslove dostave proizvoda). 

Intelektualno vlasništvo 

Prodavač daje pravo Kupcima koristiti sve usluge na ovoj internet stranici samo za lične potrebe, u  nekomercijalne svrhe. Promena sadržaja na “Popfajzen Web Shop-u”, u bilo kojem njegovom obliku,  zabranjena je kao i kopiranje, javno izvođenje i sl. Upotreba sadržaja “Popfajzen Web Shop-a” na drugim  web stranicama je zabranjena. 

Prodavač zadržava pravo dati prava za objavljivanje bilo kojeg materijala, delova “Popfajzen Web Shopa”  trećoj osobi samo u slučaju potpisanog ugovora koji uređuje prava i obaveze Prodavca i treće strane koja  objavljuje informacije. 

Opšte 

Usluge koje Vam pruža trgovac putem ove internet stranice ne uključuje troškove koje snosite koristeći  uređaje i usluge za pristup našim stranicama. 

Trgovac nije odgovorna za troškove telefona, Internet prometa ili bilo koje druge troškove do kojih može  doći. 

Izmene 

Prodavac je ovlašćen, bez prethodne najave, menjati sadržaj uslova i pravila korišćenja ove internet  stranice ili kupovine, asortiman proizvoda, cene istih, druge podatke vezane uz web shop kao i sav ostali  sadržaj “Popfajzen Web Shopa”. Korisnici i posetioci ove internet stranice dužni su prilikom svake posete  upoznati se sa Uslovima i pravilima te njihovm izmjenama. Suprotno postupanje oslobađa Prodavca bilo  kakve odgovornost